ISO — politika IMS
Hlavní zásadou naší politiky kvality, environmentu a BOZP je poskytovat vždy kvalitní a komplexní služby všem našim zákazníkům, přitom dodržovat ustanovení všech právních předpisů, zákonů, vyhlášek, nařízení a dalších předpisů.
V rámci integrovaného systému řízení se zavazujeme respektovat tyto zásady:
  • Vrcholové vedení řídí svěřenou společnost a rozhoduje s vědomím společenské odpovědnosti a jejích základních principů (ČSN ISO 26000), podporuje veřejnoprávní organizace v okolí firmy a vstřícně komunikuje se všemi orgány stání správy.
  • Věnujeme velkou pozornost zvyšování kvalifikace, vědomostí a dovedností spolupracovníků. Pravidelně organizujeme a uskutečňujeme odborná školení prostřednictvím interních a externích odborníků.
  • U klíčových technologií, služeb a dodávek spolupracujeme s nejlepšími partnery a dodavateli na trhu, vybíráme si pouze kvalitní dostupné služby a výrobky s příznivým poměrem cena/výkon s přihlédnutím k environmentálním aspektům a aspektům bezpečnosti práce.
  • Modernizujeme strojní park s ohledem na zvyšování produktivity a kvality práce používáním moderních pracovních postupů a technologií šetrných k životnímu prostředí.
  • Vedení společnosti se zavazuje vytvářet podmínky pro naplňování této politiky, cílů a souvisejících programů a zajišťovat a uvolňovat dostatečné zdroje pro rozvoj společnosti Sauer Žandov, a.s. a její neustálé zlepšování.

Sauer skupina J.P. Sauer & Sohn MASCHINENBAU GMBHSauer Compressors UKSauer Compressors USAGirodin Sauer