ISO — politika IMS
Hlavní zásadou firemní politiky kvality, environmentu a BOZP je poskytovat vždy kvalitní a komplexní služby všem našim zákazníkům, přitom dodržovat ustanovení všech právních předpisů, zákonů, vyhlášek, nařízení a dalších předpisů a řídit společnost s vědomím společenské odpovědnosti.
V rámci integrovaného systému řízení se zavazujeme respektovat tyto zásady:
  1. Plánujeme výrobu a potřebu polotovarů pro výrobu s ohledem na požadavky zákazníků a hledáme a vytváříme pro stále širší sortiment kompresorů a náhradních dílů optimální způsob plánování, výroby a držení skladové zásoby pro potřeby zákazníků.
  2. Věnujeme velkou pozornost zvyšování kvalifikace, vědomostí a dovedností spolupracovníků. Pravidelně organizujeme a uskutečňujeme odborná školení prostřednictvím interních a externích odborníků.
  3. V rámci skupiny Sauer se aktivně zúčastňujeme projektů, seminářů a tvorby synergických efektů sdílením informací a klíčových kompetencí a spolupracujeme a podílíme se na společných úkolech (Vision Focus Area).
  4. Modernizujeme strojní park nebo/a zařízení a vybavení provozů s ohledem na zvyšování produktivity a kvality práce používáním moderních pracovních postupů a technologií šetrných k životnímu prostředí.
  5. Vedení společnosti se zavazuje vytvářet podmínky pro naplňování této politiky, cílů a souvisejících programů a zajišťovat a uvolňovat dostatečné zdroje pro rozvoj společnosti Sauer Žandov, a.s. a její neustálé zlepšování.

Sauer skupina J.P. Sauer & Sohn MASCHINENBAU GMBHSauer Compressors UKSauer Compressors USAGirodin Sauer